Oversikt over saker 1 - 50 / 62

    PID KategoriAlvorlighetsgradStatusOppdatert Oppsummering
  00000713  
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2021-10-23Feil faktura adresse
  0000070   
BAS21
Blokkering
Delegert (chreide)
2021-07-10Prøvd å autofylle kunde med navn ved navn til kunde/leverandør men fungerer ikke, får opp feilmelding: "En feil har oppstått"
  000006642
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2021-06-13Importer kræsjer og feiler
  000006823
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2021-06-13Bilagsjournal forenklet visning feiler
  000006766
BAS21
Mindre
Delegert (chreide)
2021-06-08Rydd i åpne poster-verktøy fører til feil i fakturajournal
  00000693  
BAS21
Alvorlig
Delegert (chreide)
2021-05-10Feilmelding
  000006431
BAS21
Kræsj
Løst (chreide)
2020-12-31BAS21 versjon 1.5.0 for Mac krasjer alltid når man går ut av programmet
  00000602  
BAS21
Kræsj
Løst (chreide)
2020-12-31lib/libssl.so.10: undefined symbol: krb5_rc_destroy, version krb5_3_MIT
  00000632  
BAS21
Mindre
Delegert (chreide)
2020-10-04Reversering av bilag
  00000623  
BAS21
Kræsj
Delegert (chreide)
2020-08-04Får ikke "logget inn"
  00000611  
BAS21
Mindre
Delegert (chreide)
2020-07-25Får "Fant ikke reskontro eller kostnadskonto!" når jeg prøver å åpne bilag i bilagsjournal etter endring av konto i bilag
  00000583  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2020-05-23Får ikke åpnet fakturajournal: "en feil oppstod..."
  00000591  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2020-05-23Har prøvd å endre, men mislyktes
  0000055   
BAS21
Alvorlig
Delegert (chreide)
2020-04-04Kan ikke føre bilag med MVA.Det er laget en omsetninghsoppgave
  0000054111
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2020-04-03Får feilmelding når jeg skal fakturere.
  000005351
BAS21
Tekst
Løst (chreide)
2020-03-27Tekstfeil i MVA-melding
  000003451
BAS21
Mindre
Delegert (chreide)
2020-02-16"Kabal-effekt" når man flytter vindu
  000005111
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2020-02-16Kan ikke starte BAS 21 etter oppgradering til nyeste versjon.
  00000521  
BAS21
Alvorlig
Delegert (chreide)
2020-02-13Error for pdf lagring av faktura
  00000506  
BAS21
Blokkering
Løst (chreide)
2020-02-11BAS21 versjon 1.4.2 for Mac viser tom Resultatrapport
  00000492  
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2020-01-14ÅO Bilag + oppslag fra Brreg ved registering av kunde / Leverandør
  000004811
BAS21
Alvorlig
Delegert (chreide)
2020-01-11Får ikke avsluttet året
  000004521
BAS21
Blokkering
Løst (chreide)
2020-01-04SAF-T Eksport feiler 2
  00000441  
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2020-01-04Feilmelding ved eksport av bilagsjournal til CSV, Windows10, BAS21 1.3.6
  000004631
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2020-01-04Feilet validering ved SAF-T eksport
  00000474  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2020-01-04Feil fortegn overføres fra !Beløp/ref:" til kontolinjer
  000004321
BAS21
Ny funksjonalitet
Løst (chreide)
2019-11-20SAF-T Eksport feiler
  00000421  
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2019-11-10Feilmelding ved registrering av leverandør i 1.3.3
  00000413  
BAS21
Blokkering
Løst (chreide)
2019-11-09BAS21 på MySQL feiler etter oppgradering fra 1.2.8-2 til 1.3.2
  000003532
BAS21
Ny funksjonalitet
Løst (chreide)
2019-11-07Støtte for retina-skjermer
  00000401  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2019-11-07Feil i Hjelp menyen
  000003321
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2019-10-31Grensesnitt oppdateres ikke når man sletter en vare
  00000362  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2019-10-31Vedlegg forsvinner ved redigering av bilag
  00000372  
BAS21
Kræsj
Løst (chreide)
2019-10-31Valget Saldoliste aldersfordelt krasjer
  00000274  
BAS21
Kræsj
Løst (chreide)
2019-08-19Bas21 crasher om avslutter flere perioder rett etter hverandre.
  000003241
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2019-07-01GUI-problemer på rullegardin-menyer
  00000031  
BAS21
Ny funksjonalitet
Løst (chreide)
2019-06-30Eksport til excel/cvs av rapporter
  00000292  
BAS21
Justering
Løst (chreide)
2019-06-30Verdier for select fra pulldown vises bare delvis
  00000252  
BAS21
Justering
Løst (chreide)
2019-06-30Sortert bilagsjournal
  00000314  
BAS21
Kræsj
Delegert (chreide)
2019-05-28Programet krasjer uten noen indikasjon.
  00000281  
BAS21
Justering
Delegert (chreide)
2019-05-12Felters størrelse i mange formular er dårlig tilpasset innholdet
  0000030   
BAS21
Alvorlig
Delegert (chreide)
2019-05-07Bokføring av kreditnota (oppdatert saldo kundefordringer)
  000002331
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2019-05-01kunderegister
  00000261  
BAS21
Mindre
Bekreftet (chreide)
2019-05-01Lukke vinduer med ESC
  00000221  
BAS21
Mindre
Løst (chreide)
2019-03-14Tabulator ved nytt bilag
  000001521
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2019-02-21Krasj ved utskrift av hovedbok
  000001711
BAS21
Justering
Løst (chreide)
2019-02-21Bekreftelse på ferdig eksport av firma
  00000183  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2019-02-21Feil ved registrering av bilag
  000002071
BAS21
Kræsj
Løst (chreide)
2019-02-21Krasjer etter flytting av regnskap - resultatrapport
  00000211  
BAS21
Alvorlig
Løst (chreide)
2019-02-21Kunne ikke vise omsetningsoppgave.